Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 25/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 25/8/2017

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

25/8/2017

+/-

5% tấm

372

-1

Tin tham khảo