Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 25/06/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 25/06/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

25/06/2018

+/-

5% tấm

388

-7

Tin tham khảo