Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 25/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 25/01/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan tăng

Chủng loại

25/01/2018

+/-

5% tấm

440 5

Tin tham khảo