Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 24/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 24/10/2017

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

24/10/2017

+/-

5% tấm

375 -2

Tin tham khảo