Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 24/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 24/01/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

24/01/2018

+/-

5% tấm

435 0

Tin tham khảo