Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 22/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 22/11/2017

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan tăng

Chủng loại

22/11/2017

+/-

5% tấm

392 +2

Tin tham khảo