Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 21/06/2018
 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 21/06/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

21/06/2018

+/-

5% tấm

395

-5

Tin tham khảo