Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 17/5/2019
 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 17/5/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

17/5/2019

+/-

5% tấm

387

-1

 

Tin tham khảo