Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/5/2019
 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/5/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

15/5/2019

+/-

5% tấm

388

0

Tin tham khảo