Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/06/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/06/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

15/06/2018

+/-

5% tấm

415

-3

Tin tham khảo