Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 14/6/2019
 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 14/6/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

14/6/2019

+/-

5% tấm

393

0

Tin tham khảo