Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 12/06/2018
 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 12/06/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

12/06/2018

+/-

5% tấm

420

-5

Tin tham khảo