Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/7/2019
 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/7/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

11/7/2019

+/-

5% tấm

389

0

Tin tham khảo