Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/10/2018
 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/10/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

11/10/2018

+/-

5% tấm

390

0

Tin tham khảo