Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/1/2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/1/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

11/1/2019

+/-

5% tấm

389

0

Tin tham khảo