Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 04/06/2018
 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 04/06/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

04/06/2018

+/-

5% tấm

430

0

Tin tham khảo