Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 29/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 29/8/2017

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Chủng loại

29/8/2017

+/-

25% tấm

365

0

Tin tham khảo