Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/5/2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/5/2019

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Chủng loại

15/5/2019

+/-

25% tấm

345

0

Tin tham khảo