Giá gà trắng tại miền Nam ngày 13/11/2019: giá gà có xu hướng tăng do biểu gà đẩy ra thị trường nhỏ hơn trước
 

Giá gà trắng tại miền Nam ngày 13/11/2019: giá gà có xu hướng tăng do biểu gà đẩy ra thị trường nhỏ hơn trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí