Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 31/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 31/08/2017

Hôm nay, giá gà trắng 2 miền giữ ổn định quanh mức thiết lập ngày hôm qua.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo