Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 31/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 31/08/2017

Hôm nay, giá gà trắng 2 miền giữ ổn định quanh mức thiết lập ngày hôm qua.

Hôm nay, giá gà trắng 2 miền giữ ổn định quanh mức thiết lập ngày hôm qua. Tại miền Bắc, trong các trại dân, giá hiện cao nhất được 41.000 đồng/kg, cao hơn trong các công ty, cao nhất được 38.500 đồng/kg, gà size nhỏ. Tại thị trường miền Nam, giá quanh mức 30.000-31.000 đồng/kg. Các lái vẫn tích cực đưa gà từ miền Nam ra miền Bắc tiêu thụ.

Tin tham khảo