Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 24/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 24/08/2017

Hôm nay, giá gà trắng 2 miền Bắc – Nam giữ ổn định quanh mức điều chỉnh ngày hôm qua.

Hôm nay, giá gà trắng 2 miền Bắc – Nam giữ ổn định quanh mức điều chỉnh ngày hôm qua. Tại miền Bắc giá vẫn đạt cao, quanh mức 38.000 - 42.000 đồng/kg, chênh lệch cao hơn tới 12.000 đồng/kg so với miền Nam. Nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu, khiến thị trường miền Bắc vẫn tiêu thụ gà trắng từ miền Nam đưa ra.

Tin tham khảo