Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 07/06/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 07/06/2018

Lượng gà trắng đến biểu xuất chuồng tăng khá, vượt trên so với nhu cầu tiêu thụ kéo giá gà trắng tại thị trường miền Bắc quay đầu giảm 1.000 đồng/kg, giá bán ra còn quanh mức 35.500-36.000 đồng/kg.

Tin tham khảo