Giá gà trắng tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc ngày 26/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gà trắng tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc ngày 26/10/2017

Hôm nay, thị trường gà trắng tại 2 miền giao dịch ổn định, duy trì quanh mức thiết lập hôm qua, quanh mức 26.500-27.000 đồng/kg tại miền Bắc và 23.000-24.000 đồng/kg tại miền Nam.

Tin tham khảo