Giá gà tam hoàng tại trại-miền Nam ngày 12/9/2019
 

Giá gà tam hoàng tại trại-miền Nam ngày 12/9/2019

Nguồn cung gà màu ra thị trường nhiều kéo giá gà màu tại miền Nam hôm nay giảm mạnh còn 31-32.000 đồng/kg.

Tin tham khảo