Giá gà màu tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc ngày 31/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gà màu tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc ngày 31/10/2017

Đối với gà màu, giá gà tại miền Bắc hôm nay tiếp tục có điều chỉnh giảm, một số trại giá bán còn thấp nhất 36.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại miền Nam, giá gà màu tiếp tục giữ ở mức 44.000-45.000 đồng/kg.

Tin tham khảo