Giá ếch ngày 6/9/2019 tại Đồng Tháp ổn định
 

Giá ếch ngày 6/9/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá ếch ngày 6/9/2019 tại Đồng Tháp ổn định.

- Giá ếch tại Đồng Tháp ổn định ở mức 26.000 đ/kg.

Diễn biến giá ếch tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Đồng Tháp

Ngày 5-6/9

26.000

Ngày 3-4/9

27.000

Ngày 15-30/8

27.000

Ngày 12-14/8

28.000

Ngày 2-9/8

27.000

Ngày 1/8

28.000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo