Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2019 ngày 24/06/2019
 

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2019 ngày 24/06/2019

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 24/06 hợp đồng đường trắng giao tháng 7/2019 giảm mạnh xuống mức 5015 (-86) NDT/tấn. Trong khi đó, kỳ hạn tháng 9/2019 giá đường tiếp tục giảm mạnh xuống mức 5036 (-45) NDT/tấn.

Hợp đồng

21/06

24/06

Thay đổi

SR907

5101

5015

-86

SR909

5081

5036

-45

SR911

5052

5028

-24

SR001

5070

5046

-24

Tin tham khảo