Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2019 ngày 16/07/2019
 

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2019 ngày 16/07/2019

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 16/07 hợp đồng đường trắng giao tháng 7/2019 vẫn giảm sâu xuống mức 5002 (-32) NDT/tấn. Giá đường kỳ hạn tháng 9/2019 cũng giảm còn 5198 (-12) NDT/tấn.

Hợp đồng

15/07

16/07

Thay đổi

SR907

5034

5002

-32

SR909

5210

5198

-12

SR911

5190

5175

-15

SR001

5137

5122

-15

Tin tham khảo