Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 11/2019 ngày 9/10/2019
 

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 11/2019 ngày 9/10/2019

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 9/10 hợp đồng đường trắng giao tháng 11/2019 xu hướng tăng mạnh, đạt mức 5666 (+61) NDT/tấn. Tương tự, giá đường kỳ hạn tháng 1/2020 vẫn tiếp tục tăng mạnh lên 5598 (+57) NDT/tấn.

 

Hợp đồng

8/10

9/10

Thay đổi

SR911

5605

5666

61

SR001

5541

5598

57

SR003

5505

5558

53

SR005

5446

5499

53

Tin tham khảo