Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 11/2019 ngày 8/11/2019
 

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 11/2019 ngày 8/11/2019

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc chốt phiên ngày 8/11 hợp đồng đường trắng giao tháng 11/2019 vẫn đi ngang quanh mức 5701 (0) NDT/tấn. Trong khi đó, giá đường kỳ hạn tháng 1/2020 tiếp tục giảm mạnh xuống còn 5684 (-66) NDT/tấn.

Hợp đồng

7/11

8/11

Thay đổi

SR911

5701

5701

0

SR001

5750

5684

-66

SR003

5661

5615

-46

SR005

5593

5539

-54

Tin tham khảo