Giá đường Thái ngày 16/9/2019
 

Giá đường Thái ngày 16/9/2019

Giá đường Thái tiểu ngạch xu hướng ổn định và tăng 50-100 đ/kg tại Khánh Hòa và tp HCM.

Giá Đường Thái tiểu ngạch

Giá

(+/-)

Đường Thái hạt nhuyễn – tại Thái Bình, Nam Định, Hải phòng

11,000-11,200

0

Đường Thái hạt nhuyễn – tại Khánh Hòa

10,700

50

Đường Thái sang bao (bán buôn) – tại tp HCM

11,600

0

Đường Thái sang bao (bán lẻ) – tại tp HCM

11,900

100

Đường Thái hạt nhuyễn – tại tp HCM

11,300

0

Đường Thái hạt trung – tại Cần Thơ

12,000

0

Đường Thái hạt nhuyễn (bao 50kg) – tại chợ biên giới Tây Nam

580,000

0

Tin tham khảo