Giá đường RS Ninh Hòa ngày 16/07/2019
 

Giá đường RS Ninh Hòa ngày 16/07/2019

Giá đường RS Ninh Hòa tại nhà máy hôm nay tiếp tục ổn định, giao dịch ở mức 12,050 đ/kg.

Loại hàng

Khu vực NMĐ

Loại Hàng

Tại nhà máy

Tại Hà Nội

Tại Khánh Hòa

Tại Tp.HCM

RS Ninh Hòa

Miền Trung

RS

12,050

   

12,250

Tin tham khảo