Giá đường RS Nghệ An ngày 24/06/2019
 

Giá đường RS Nghệ An ngày 24/06/2019

Giá đường RS Nghệ An  tại nhà máy ổn định ở mức 11,650 đ/kg.

Loại hàng

Khu vực NMĐ

Loại Hàng

Tại nhà máy

Tại Hà Nội

Tại Khánh Hòa

Tại Tp.HCM

RS Nghệ An

Miền Bắc

RS

11,650

12,000

   

Tin tham khảo