Giá đường RS An Khê ngày 15/07/2019
 

Giá đường RS An Khê ngày 15/07/2019

 

Giá đường RS An Khê  tại nhà máy hôm nay vẫn đi ngang ở mức 11,850 đ/kg.

Loại hàng

Khu vực NMĐ

Loại Hàng

Tại nhà máy

Tại Hà Nội

Tại Khánh Hòa

Tại Tp.HCM

RS An Khê

Miền Trung

RS

11,850

   

11,950

Tin tham khảo