Giá đường RS An Khê ngày 13/9/2019
 

Giá đường RS An Khê ngày 13/9/2019

 

Giá đường RS An Khê  tại nhà máy hôm nay vẫn đi ngang ở mức 11,850 đ/kg.

Mặt hàng & Địa bàn

Giá

(+/-)

RS An Khê – tại nhà máy

11,850

0

RS An Khê – tại Khánh Hòa

12,150

0

RS An Khê – tại tp HCM

11,950

0

Tin tham khảo