Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 15/07/2019
 

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 15/07/2019

 

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa  tại nhà máy hôm nay vẫn giữ nguyên không đổi ở mức 13,800 đ/kg.

Loại hàng

Khu vực NMĐ

Loại Hàng

Tại nhà máy

Tại Hà Nội

Tại Khánh Hòa

Tại Tp.HCM

RE Cao Cấp Biên Hòa 

Miền Nam

RE

13,800

14,000

 

14,100

Tin tham khảo