Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 13/9/2019
 

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa ngày 13/9/2019

 

Giá đường RE Cao Cấp Biên Hòa  hôm nay ở mức 14,200 đ/kg tại nhà máy và 14,600 đ/kg tại thành phố Hồ Chí Minh.

Mặt hàng & Địa bàn

Giá

(+/-)

RE Cao Cấp Biên Hòa  – tại nhà máy

14,200

0

RE Cao Cấp Biên Hòa  – tại tp HCM

14,600

0

Tin tham khảo