Giá đường nội địa tiếp tục giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đường nội địa tiếp tục giảm

Tính đến cuối tháng 4/2017 đã có 15 NMĐ ở Miền Bắc và ĐBSCL dừng ép. Sản lượng đường ước đạt 1,1 triệu tấn. Tồn kho tăng cao trên 700 nghìn tấn.

Tại thị trường Miền Bắc, giá đường tiếp tục giảm nhẹ so với đầu tuần. Sức tiêu thụ hết sức chậm chạp. Đường vàng giảm chậm và giá vẫn cao hơn một số đường RS.

Tại thị trường Miền Trung, các nhà máy đường đã hạ sâu nhưng sức tiêu thụ không tăng do đường nhập lậu chiếm ưu thế. Đường nhập lậu giảm theo đường trong nước.

Ở Miền Nam, các loại đường RS đều giảm nhẹ, sức tiêu thụ bình thường, một số nhà máy đường bán rất chậm. Đường nhập lậu vào nhiều ở An Giang, Đồng Tháp.

Nhận định:

Giá đường tiếp tục giảm nhẹ sang tháng 5/2017. Đường lậu và gian lận thương mại đường hoạt động mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thụ đường trong nước và làm tồn kho đến mức rất cao như trên.

Dự báo tháng 5/2017  nguồn nguyên liệu chủ yếu còn nhiều ở khu vực  Miền Trung và Tây Nguyên. Khu vực Miền Bắc và Bắc Trung Bộ, hầu hết sẽ dừng hoạt động. Khu vực miền ĐNB và ĐBSCL nguyên liệu không còn nhiều, nhiều nhà máy sẽ kết thúc vụ.

Ước tính tháng 5 sản lượng đường đạt khoảng 120 nghìn tấn, tiếp tục bổ sung vào nguồn cung đang dồi dào. Giá đường có thể tiếp tục giảm nhẹ.

Bảng giá đường nội địa (VND/kg)

 

28/04

Thị trường

Nhà máy

Miền Bắc

Min

Aver

Max

Min

Aver

Max

Đường trắng RS

       15,700

       16,000

       16,300

       15,500

       15,800

       16,100

Đường tinh luyện RE

       16,700

       16,950

       17,200

       16,500

       16,800

       17,100

Đường vàng RAW

       16,000

       16,100

       16,200

       16,000

       16,050

       16,100

Đường nhập lậu

 

       15,500

 

 

 

 

Miền Trung

 

 

 

 

 

 

Đường trắng RS

       15,300

       15,350

       15,400

       15,000

       15,025

       15,050

Đường lậu

       14,000

       14,500

       15,000

 

 

 

Miền Nam

 

 

 

 

 

 

Đường trắng RS

       15,600

       16,000

       16,400

       15,300

       15,800

       16,300

Đường tinh luyện RE

       17,000

       17,200

       17,400

       16,700

       16,950

       17,200

Đường nhập lậu

       14,500

       14,800

       15,100

 

 

 

Ghi chú: Min – Nhỏ nhất/Aver – Trung bình/Max – Cao nhất

Tin tham khảo