Giá đường nội địa tiếp tục giảm vào cuối tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đường nội địa tiếp tục giảm vào cuối tuần

Đến cuối tuần, xu hướng giá đường Thị trường Miền Bắc tiếp tục giảm nhẹ so với đầu tuần. Sức tiêu thụ hết sức chậm chạp trong khi đó tồn kho còn nhiều. Đường vàng giảm chậm và giá vẫn cao hơn đường RS. Cung cầu hiện nay đang mất cân đối.

Tại thị trường Miền Trung, các nhà máy đường đã hạ giá sâu nhưng sức tiêu thụ ở đây không tăng được do đường lậu chiếm ưu thế.

Tại thị trường Miền Nam, các loại đường RS đều giảm nhẹ tuy nhiên sức tiêu thụ bình thường. Một số nhà máy đường bán rất chậm. Đường nhập lậu vào nhiều ở An Giang và Đồng Tháp.