Giá đường kỳ hạn trên thị trường New York và London theo tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá đường kỳ hạn trên thị trường New York và London theo tuần

Giá đường kỳ hạn trên thị trường New York và London theo tuần, USD/tấn

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp