Giá điều xuất khẩu sẽ phục hồi
 

Giá điều xuất khẩu sẽ phục hồi

Trong mấy tháng qua, giá nhân điều XK liên tục giảm mạnh khiến cho nhiều nhà máy bị thua lỗ. Nhiều khả năng giá nhân điều sẽ được cải thiện và phục hồi trong những tháng tới.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí