Giá điều tươi và điều khô tại thị trường nội địa 31/03/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá điều tươi và điều khô tại thị trường nội địa 31/03/2017

Giá điều tươi và điều khô tại thị trường nội địa 31/03/2017

Giá điều tươi và điều khô tại thị trường nội địa ổn định.

Bảng giá điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

Chủng loại

Vùng

31/03

30/03

Điều thô

Gia Lai – hàng nội địa

42.000-43.000

42.000-43.000

Điều thô

Bình Phước – hàng nội địa

44.000

44.000

Điều thô

Bình Phước – hàng Campuchia

43.000-47.000

43.000-47.000

Điều khô

Bình Phước  - hàng nội địa

53.000

53.000

Điều khô

Bình Phước – hàng Campuchia

53.000-57.000

53.000-57.000

Tin tham khảo