Giá điều tươi và điều khô ngày 25/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá điều tươi và điều khô ngày 25/4/2017

Giá điều tươi và điều khô tại thị trường nội địa 25/04/2017

Sang tuần này, thu hoạch điều tươi tại Gia Lai và Bình Phước đã kết thúc nên không còn hàng đưa về các kho.

Bảng giá điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

Chủng loại

Vùng

25/04

24/04

Điều tươi

Gia Lai – hàng nội địa

-

-

Điều tươi

Bình Phước – hàng nội địa

-

-

Điều tươi

Bình Phước – hàng Campuchia

37.000-42.000

37.000-42.000

Điều khô

Bình Phước  - hàng nội địa

50.000-51.000

50.000-51.000

Điều khô

Bình Phước – hàng Campuchia

50.000-54.000

50.000-54.000

Tin tham khảo