Giá điều nhân xuất khẩu tháng 8 của Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ
 

Giá điều nhân xuất khẩu tháng 8 của Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ

Tháng 8/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức 6.785 USD/tấn, giảm 0,4% so với tháng 7/2019 và giảm 20,4% so với tháng 8/2018. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức 7.359 USD/tấn, giảm 21,7% so với 8 tháng đầu năm 2018.