Giá điều Ấn Độ giảm mạnh trước ngày lệnh thuế nhập khẩu có hiệu lực
 

Giá điều Ấn Độ giảm mạnh trước ngày lệnh thuế nhập khẩu có hiệu lực

Ngày 29/7, giá điều xuất khẩu tại cảng Delhi của Ấn Độ đối với các chủng loại W180, W210, W240 bất ngờ giảm mạnh lần lượt 22%, 13%, 12,7%

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí