Giá DDGS tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 15/8/2019
 

Giá DDGS tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 15/8/2019

Bảng giá DDGS bán nội địa ngày 15/8/2019 (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

Giá chào bán

Giá giao dịch thực tế

Ghi chú

Hải Phòng – DDGS Mỹ - giao tháng 8

5.700 

5.600

Giao dịch ít

HCM- DDGS Mỹ - giao tháng 8

5.700 

5.600

Giao dịch ít

Tin tham khảo