Giá DDGS bán nội địa ngày 22/06/2018
 

Giá DDGS bán nội địa ngày 22/06/2018

Giá DDGS Mỹ miền Nam giữ ở mức 6.200-6.250 đồng/kg

Nguồn gốc

22/06

21/06

HCM- DDGS Mỹ - xá trong cont tháng 6

6.200-6.250

6.200-6.250

 

 

Tin tham khảo