Giá DDGS bán nội địa ngày 21/06/2018
 

Giá DDGS bán nội địa ngày 21/06/2018

Giá DDGS Mỹ miền Nam giảm nhẹ

Nguồn gốc

21/06

20/06

HCM- DDGS Mỹ - xá trong cont tháng 6

6.200-6.250

6.300

 

Tin tham khảo