Giá DDGS bán nội địa ngày 15/07/2019
 

Giá DDGS bán nội địa ngày 15/07/2019

Bảng giá DDGS bán nội địa ngày 15/7/2019 (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

15/7

13/7

Hải Phòng – DDGS Mỹ - xá trong cont tháng 7

5.850

5.850

HCM- DDGS Mỹ - xá trong cont tháng 7

5.750-5.800

5.750-5.800

Tin tham khảo