Giá DDGS bán nội địa ngày 05/07/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá DDGS bán nội địa ngày 05/07/2018

Giá DDGS nội địa ổn định ở mức 6.025 đồng/kg

Nguồn gốc

05/07

04/07

Hải Phòng – DDGS Mỹ - xá trong cont tháng 7

6.025

6.025

 

Tin tham khảo